SHOP VẢI ÁO DÀI DUYÊN

Địa chỉ: 105/1A Đường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0933 338 674 – 0933 281 774 – 0931 312 620

Email: vaiaodaiduyen@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/vaiaodaiduyen1